Scholen en communicatie

Recht op het doel af

De communicatie van scholen met de buiten­wereld; dat is waar wij verstand van hebben. Ons doel? Zorgen dat scholen:
• (weer) een goede naam krijgen;
• op een effectieve en eigentijdse manier
   extern communiceren;
• het optimale aantal leerlingen binnen halen.

Adviseren, creëren en implementeren

We zijn dus gespecialiseerd qua doelgroep en doelstelling. Maar we zijn juist veelzijdig als het gaat om wát we doen om dat doel te bereiken: we onderzoeken, ontwikkelen, ontwerpen, advi­seren en trainen. Daarbij variëren de onder­werpen van imago tot logo en van wervings­campagnes tot de Open Dag.

Tien soorten opdrachten

Als we kijken naar de praktijk, vallen de opdracht­en in te delen in tien soorten.

1. Onderzoek ons imago en maak een verbeterplan


2. Adviseer over onze externe communicatie


3. Ontwerp een logo en een huisstijl


4. Realiseer een campagne waar­door we meer leerlingen krijgen


5. Creëer wervingsmateriaal


6. Verbeter ons voorlichtings­materiaal


7. Genereer publiciteit voor onze school


8. Adviseer over de opzet van onze voorlichtingsavonden en Open Dagen


9. Geef een workshop


10. Help! Er doet zich een crisissituatie voor


Achter de schermen